Το Πράγμα - Year of The Thing

Ο Κωστής Χριστοδούλου κοιτάει με ισχυρή, διαπεραστική ματιά εκεί που κάποτε η jazz κόχλαζε από δημιουργικότητα, αισθητική και στυλ.