Τίτλοι τέλους για την Burger Records

Ύστερα από καταγγελίες για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά από εργαζόμενους και καλλιτέχνες του label.