2.000 άτομα σε άδεια άνευ αποδοχών βγάζει η Live Nation

Μαζί τους επηρεάζονται συνεργαζόμενες εταιρίες και εργαζόμενοί τους από όλο τον κόσμο.