Τα Παιδιά της Παλαιότητας - Ενθύμιον Νεανικών Συντροφιών

Ο δίσκος απογαλακτισμού από την εποχή Κόρε. Ύδρο., είναι και ο δίσκος της ζωής του Π.Ε. Δημητριάδη.