Ο νέος Batman γυρίζεται κάτω από άκρα μυστικότητα, αλλά ήδη έχουμε ένα ενδιαφέρον teaser

Ποια η σχέση του σήματος με το όπλο με το οποίο δολοφονήθηκαν οι γονείς του ήρωα;