Μια πρώτη γεύση από το biopic για τον Alan McGee

Έχουμε το teaser για το Creation Stories, το biopic για το «αφεντικό» της Creation.