Ηχογραφήσεις, Μηχανήματα και Φιλοσοφία Αμφότερων

Με (άμεση) προοπτική εξέλιξης σε αυτόνομο Avopolis υποσέλιδο μέσα στο μητρικό σκάφος, ξεκινάει για την ώρα ως σειρά σχετικών άρθρων...