Μουσείο Μαρία Κάλλας

Αίθουσα Εκδηλώσεων (τελευταίος όροφος)